پرونده‌ی محمد مهدی آخوندی که یک سال و نیم پیش برای اتهامات اقتصادی  تشکیل شده بود با لیست ۲۵ متهم دیگر از جمله وزیر سابق شهرسازی به دادگاه ارسال شده است.

 سه آذر سال ۹۸ رسانه‌ها از بازداشت محمد مهدی آخوندی فرزند عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی خبر دادند؛ خبری که چند روز بعد غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه علت این بازداشت را مسائل و موضوعات مالی اعلام کرد. او همچنین اعلام کرد: «این فرد و چهار نفر دیگر مرتبط با این پرونده در بازداشت هستند و کار رسیدگی به این پرونده در دادسرا در حال انجام است.»

مهدی آخوندی با صدور قرار بازداشت موقت از سوی شعبه بازپرسی به قرار صادره اعتراض کرد و پرونده وی به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک برای تصمیم‌گیری در خصوص اعتراض متهم به قرار بازداشت، ارسال شد.

عباس آخوندی متهم شد

با گذشت یک سال و نیم از تحقیقات پرونده، در روزهای گذشته کیفرخواست ۱۶۷ صفحه‌ای این پرونده صادر و به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شده است.

براساس کیفرخواست، این پرونده ۲۶ متهم دارد که عباس آخوندی وزیر سابق شهرسازی نیز متهم ردیف بیست آن است.

اتهام محمدمهدی آخوندی مشارکت در ارتشاء شبکه‌ای به میزان ۴۲ میلیارد ریال و تحصیل مال نامشروع است. همچنین عباس آخوندی به پذیرش نفوذ پسرش و یکی دیگر از متهمان پرونده متهم شده است. 

Comments are disabled.