دفتر وکالت بابک خوانساری

۱۰ درصد تخفیف برای اولین مشاوره

  • همه
  • ثبتی
  • حقوقی
  • عقود و قرارداد
  • ملکی
طرح دعوای تخلیه ملک

طرح دعوای تخلیه ملک

از آنجا که قرارداد اجاره از رایج ترین و متداول ترین قرارداد های بین اشخاص است موجب شده تا دعاوی مربوط به این نوع قرارداد نیز افزایش پیدا کند. و در بین این دعاوی متداول ترین آنها مربوط به دعاوی تخلیه ملک می باشد.

طرح دعوای تخلیه ملک ادامه مطلب »

پیمایش به بالا
فهرست
دفتر وکالت بابک خوانساری

دفتر وکالت بابک خوانساری

شماره تماس: 989353535000+