مطالب توسط nilofar ahmadi

شهادت دروغ

شهادت دروغ ( بخش اول ) شهادت از جمله دلایلی است که می تواند یک دعوا را اثبات یا مردود کند پس نقش مهمی در نظام های حقوقی و قضایی دارد و دعاوی زیادی را در مراجع دادگستری ثابت یا رد می کند. شهادت به معنای آنست که فردی ( به نفع یکی از طرفین […]