بابک خونساری

اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۰

عباس آخوندی متهم شد

اردیبهشت ۴, ۱۴۰۰

اجرت المثل و تفاوت آن با نحله

اجرت المثل و تفاوت آن با نحله اجرت المثل و نحله از جمله موارد حقوق زنان هستند که در زمان طلاق باید به زن با شرایطی […]
فروردین ۲۸, ۱۴۰۰

نامزدی و موضوعات پیرامون آن

خواستگاری و مسائل آن خواستگاری مرحله اول نامزدی است. خواستگاری عبارت از این است که از زنی تقاضای ازدواج کنند. اگر زنی از مردی خواستگاری کند […]
فروردین ۱۹, ۱۴۰۰

مستمری بازماندگان تأمین اجتماعی

یکی از هزاران حمایت سازمان تأمین اجتماعی از بیمه شدگان و مستمری بگیران ، پرداخت مستری به بازماندگان آنهاست. که در صورت فوت بیمه شده یا […]
فروردین ۸, ۱۴۰۰

اشتباهات پزشکی

درصورت بودن اشتباهات پزشکی شاکی باید به کمیسیون پزشکی مراجعه نماید، که این کمیسیون معمولا در هر استان وجود دارد ولی درصورتی که در استان مورد […]