خانوادگی

20 اردیبهشت 1400

اسکرین شات و افشای اطلاعات خصوصی

منتشر کردن اسکرین شات جرم است؟ حتما براتون پیش اومده که از صحبت های خودتون با دیگران در شبکه های مجازی اسکرین شات گرفته باشید .گاهی […]
4 اردیبهشت 1400

اجرت المثل و تفاوت آن با نحله

اجرت المثل و تفاوت آن با نحله اجرت المثل و نحله از جمله موارد حقوق زنان هستند که در زمان طلاق باید به زن با شرایطی […]
28 فروردین 1400

نامزدی و موضوعات پیرامون آن

خواستگاری و مسائل آن خواستگاری مرحله اول نامزدی است. خواستگاری عبارت از این است که از زنی تقاضای ازدواج کنند. اگر زنی از مردی خواستگاری کند […]