مشاوره حقوقی مطالعه پرونده وکالت دعاوی در تهران

همراه پیروز شما در دعاوی

 ارزيابی و اظهار نظر حرفه اي ما در خصوص دعاوی شما برای وصول حق شما است.
شما قادر خواهيد بود با پیش بینی مراحل پیش رو   پيش از مرحله نهايي ، مدارک لازم را آماده کنید .

خدمات حقوقی
در خصوص بانک ها و مطالبه وام

خدمات حقوقی مطابه وجه خسارت بانک تاخیر و ...

با بررسی قرارداد های منعقده شما با بانک ها میتوان از تضییع حقوق شما و پرداخت خسارت تاخیر تادیه جلوگیری کرد

تدوین راهکار حقوقی استارت آپ ها

می دانیم که استارت آپ ها با آغازی ساده و سرانجامی بلند پروازانه پا به عرصه وجود میگذارند ، لیکن اغلب بدون در نظر گرفتن ابعاد حقوقی موفقیت با مشکلات اجتناب ناپذیر و ادعاهای بی مورد رقبا مواجه می شوند که اغلب منجر به شکست زود هنگام استارت آپ میشود .

در مورد مشکلات حقوقی با ما مشورت کنید
ما راه حل مشکل تان را ارائه می دهیم